Navigační odkazy

 O společnosti >   |   Vytápění halových objektů >

 Kotelny, výměníkové stanice, příprava TUV >   |   Alternativní zdroje >

 Využití odpadního tepla >   |   Obchod zbožím >   |   Zadání pro studie a projekty >

 
 
 
 

Doposud nevyužívané odpadní teplo v hutním, chemickém, potravinářském a jiném průmyslu, v bioplynových stanicích, atp. představuje nejen energetické ztráty, ale zatěžuje pracovní i životní prostředí

 

Společnost DOS-TRADING ve spolupráci s Universitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT vyvinula zcela unikátní zařízení, která na principu kombinace organického Rankinova cyklu a absorpčního cyklu zhodnocují odpadní teplo do vyráběné elektrické energie. Jedná se o dvě zařízení:

 
Zařízení ORC Foto prototypu Zařízení ORC-APC

Výzkum a vývoj obou zařízení byl v rámci Operačního programu PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KOKURENCESCHOPNOST pod názvem VYUŽÍTÍ ODPADOVÉHO TEPLA S JEHO TRANSFORMACÍ NA ELEKTRICKOU ENERGIÍ pod registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004976 dotován prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu z prostředků Evropské unie.