Navigační odkazy

 O společnosti >   |   Vytápění halových objektů >

 Kotelny, výměníkové stanice, příprava TUV >   |   Alternativní zdroje >

 Využití odpadního tepla >   |   Obchod zbožím >   |   Zadání pro studie a projekty >

 
 
 
 

Dávají měkké a pohodové tepelné záření v dlouhé vlnové délce. Rozdíl pocitové teploty a skutečné teploty vzduchu je minimální.

 

Supertmavé infrazářiče používají účinný, většinou dvoustupňový podtlakový hořák s integrovaným vysokoteplotním ventilátorem a rekuperační komorou. Vzduch pro hoření je do hořáku z venku přisáván a část spalin je odváděna do ovzduší. Zbytek objemu ohřáté směsi vzduchu se spalinami v okruhu zářiče opakovaně cirkuluje. Zářič je shora po celé délce dokonale izolován a odstíněn, čímž je zajištěno sálání pouze do potřebného směru. Část vložené energie je v tomto typu zářiče přeměněna na infračervené záření, druhá část je v oblasti konvekčního ohřevu vzduchu.

 

Optimální výška instalace se pohybuje od  4 m výše. S ohledem na svůj charakter vytápění jsou tyto zářiče vhodné do tepelně dobře izolovaných hal, ve kterých nedochází k velké výměně vzduchu. Používají se např. nad pracoviště montážních linek, apod. Představují spíše vytápění celoplošné.

 
   Hlavní výhody
 

Dobrá regulovatelnost, nízké náklady na údržbu a v neposlední řadě i skutečnost, že nemůže dojít k zamrznutí systému.

 

Snížení spotřeb tepla proti teplovzdušnému vytápění s otopným mediem voda nebo pára se pohybuje v rozmezí 20 ÷ 50 %.