Navigační odkazy

 O společnosti >   |   Vytápění halových objektů >

 Kotelny, výměníkové stanice, příprava TUV >   |   Alternativní zdroje >

 Využití odpadního tepla >   |   Obchod zbožím >   |   Zadání pro studie a projekty >

 
 
 
 

Ve stavebnicových sálavých soustavách se jako topné médium používá teplá nebo horká voda, případně pára. Otopnou plochu tvoří hliníkový plech, do kterého je zapuštěna ocelová trubka. Ta slouží jak pro přívod tepla do panelu, tak pro rozvod topné látky ve vytápěném objektu. Úniku tepelné energie vzhůru je zabráněno tepelnou izolací na horní straně panelu.

 
   Regulace stavebnicové sálavé soustavy
 

Významné snížení spotřeb tepla při vytápění vodními sálavými panely je zajištěno regulací s použitím ejektorů s regulátorem a optimalizačním programem. Jde o regulaci, která pracuje bez nároku na elektrickou energii.

Oproti klasickým teplovzdušným soustavám se užitím sálavých panelů dosahuje až 40 % úspora energie.