Navigační odkazy

 O společnosti >   |   Vytápění halových objektů >

 Kotelny, výměníkové stanice, příprava TUV >   |   Alternativní zdroje >

 Využití odpadního tepla >   |   Obchod zbožím >   |   Zadání pro studie a projekty >

 
 
 
 

Filosofie  technického řešení uceleného IQ systému umožňuje zajištění požadovaných klimatických podmínek v řízených objektech s maximální optimalizací a efektivitou.

 

IQ systém umožňuje programově nastavit parametry samotných zařízení, jakožto i samočinnou regulaci optimálního spalování plynu v topných jednotkách. Ovládání systému je možno realizovat přes počítač - dispečing nebo také přes infraport a pocket přímo z vytápěných prostor. Lze do něj rovněž vstupovat na dálku přes internet.

 

Jednotlivá IQ zařízení (vytápěcí jednotky, destratifikátory, vratové clony, teplotní sondy, mechanizmy otvírání světlíků, atd.) disponují vlastní inteligencí, takže k svému řízení nepotřebují žádný jiný řídící systém. Vše je spojeno do jedné komunikační sítě, do které je možno připojit mnohé další prvky pro sledování a řízení energetiky celého podniku (sledování tlaku v rozvodech stlačeného vzduchu, hlídání hladin v různých zásobnících, atp.)

 
IQ systém je kompaktibilní s technicko-ekonomickými systémy pro centrální řízení podniků.